Books

Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke

✓ Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke ✓ Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke, Iz velegradskog podzemlja izabrane pripovijetke Iz velegradskog podzemlja potresna je pripovijetka utemeljena na obiteljskoj tragediji uzrokovanoj alkoholizmom Pokazuje nam svu irinu knji evni ke i ljudske su uti koju autor osje a prema posrnulima

 • Title: Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke
 • Author: Vjenceslav Novak
 • ISBN: 9536786028
 • Page: 196
 • Format: Hardcover

✓ Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke ✓ Vjenceslav Novak, Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke, Vjenceslav Novak, Iz velegradskog podzemlja izabrane pripovijetke Iz velegradskog podzemlja potresna je pripovijetka utemeljena na obiteljskoj tragediji uzrokovanoj alkoholizmom Pokazuje nam svu irinu knji evni ke i ljudske su uti koju autor osje a prema posrnulima ✓ Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke ✓ Vjenceslav Novak - Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke, Iz velegradskog podzemlja izabrane pripovijetke Iz velegradskog podzemlja potresna je pripovijetka utemeljena na obiteljskoj tragediji uzrokovanoj alkoholizmom Pokazuje nam svu irinu knji evni ke i ljudske su uti koju autor osje a prema posrnulima

 • ✓ Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke ✓ Vjenceslav Novak
  196Vjenceslav Novak
Iz velegradskog podzemlja - izabrane pripovijetke

About "Vjenceslav Novak"

 1. Vjenceslav Novak

  Vjenceslav Novak Senj, 11 rujna 1859 Zagreb, 20 rujna 1905 , hrvatski romanopisac, novelist, publicist, glazbeni kriti ar i pedagogRo en je u doseljeni koj e koj obitelji, gdje je majka Senjanka iz doseljene bavarske obitelji Bio je najugledniji pisac hrvatskog realizma, te su ga zvali hrvatskim Balzacom Osnovnu i srednju kolu je zavr io u Senju i Gospi u Poslije zavr ene preparandije u Zagrebu radi neko vrijeme kao u itelj u Senju.U knji evnost ulazi 1881 godine pripovijetkom Maca Napisao je sedam romana Objavio je tridesetak pripovjedaka, a osim pripovjedne proze pi e pjesme, feljtone, dramske poku aje, recenzije, kritike i rasprave iz muzikologije i muzi ke pedagogije.U svom proznom stvarala tvu ponajprije kao pripovjeda prikazivao je sve slojeve hrvatskog dru tva Otkrivao je moralnu i psiholo ku stranu ljudskog ivota, bavio se psihologijom ljubavi, roditeljstva, braka Ponirao je u du u umjetnika i intelektualaca Prete ito je slikao tragi nu stranu ivota, s nagla enom osje ajem za ljudske nevolje te mu se djela odlikuju humano u i samilo u U hrvatsku je knji evnost uveo novinu prikaz poni enog malog ovjeka i socijalne teme, esto vezane uz velegrad ivot gradske sirotinje i siroma nih aka 1.Novak eli obratiti pa nju da su Senjani uvijek branili svoju domovinu, te je za te bitke trebalo mnogo hrabrosti i elje za pobjedom, da se uspiju oduprijeti svim velikim silama Wikicitati U stara vremena stalno se ratovalo, sad s Turcima, sad s Mle anima, a Senjani su bili junaci na glasu Posljednji Stipan i i, II Imao je brojnu obitelj, bolovao od tuberkuloze, borio se s neima tinom, te se mo e re i da je u tom pogledu bio sasvim prosje an pisac tog doba Bio je romanopisac, pripovjeda , kriti ar i prevoditelj, te je stvarao sve do 1905 godine Zapo eo je romanti nom pripovijetkom, a zavr io je kao pisac moderne psiholo ke proze s okultnim motivima.

851 Comments

 1. Depresivna, devastiraju a i, prije svega, vrlo pou na knjiga Vjerojatno mi se zato i svidjela i ostavila na meni o iljak koji i dan danas nosim Uni tila je dio mene, dio nevinog, tada trinaestogodi njeg, djeteta u meni i zato e uvijek ostati jedna od onih knjiga gdje me sama pomisao na nju u ini punom po tovanja prema autoru i djelu Definitivno knjiga je dopridonijela mojem odrastanju i shva anju kakav ovaj svijet zapravo jest. 2. Ihatedthis book.I read it when I was very young and it hit me like a fist in a face Since that day, all these years, every time I see grown man drunk I remember that story and I can t stand being close to him same room close.I am also mad at teacher that made it mandatory for us to read it, because it is too hard a subject for a kid I have scars from it, and I didn t deserve them.

Leave a Comment